Sunday, November 20, 2016

FULL PODIUM 2nd PRIZE MAGNUM TONIGHT ! ! ! 0 9 5 6 CONGRATULATION ALLYAHOOOO NO RAMALAN UNCLE NAIK PODIUM MALAM INI ! ! !

6905 NAIK 2nd MAGNUM >> 0 9 5 6 <<

SORRY NO YANG UNCLE PAYUNG HARI INI NAIK 3D SA TOTO SAHAJA.

2 3 5 6 NAIK 1st TOTO >> 3 3 2 5 << MASUK 3D SAHAJA ! ! !

TAHNIAH KEPADA YANG BERJAYA DPT PODIUM MALAM INI, NEXT DRAW KITA TRY LAGI...

JOIN GROUP FB UNCLE NOW FOR SPECIAL TIPS.